• darkblurbg

Pulse-controller

Uit marktonderzoek is gebleken, dat de besturingen van producten met betrekking tot onder andere het reinigen van filters, te wensen overlaten. Belangrijke gebreken zijn de selectiviteit van de gewenste functionaliteit, de korte levensduur en de hieraan gekoppelde reparaties.

Verder  zijn de producten die reeds op de markt zijn, voorzien van een maximaal aantal  ventielen die aangestuurd kunnen worden. Hierdoor moet in het beginstadium al gekozen worden voor de  hoeveelheid ventielen, die men in de toekomst wil gaan aansturen. Bij het  uitbreiden van ventielen geeft dit een behoorlijke meerprijs.

VanDoKan  heeft een product ontwerpen, dat bestaat uit componenten die vrij op de markt  verkrijgbaar zijn, maar zijn voorzien van unieke software, die via een eprom  eenvoudig te implementeren is in de hardware. Hierdoor kunnen producten met  verschillende voedingsspanningen vooraf gerealiseerd worden en allen met  dezelfde software aangestuurd worden.

De  unieke software die door VanDoKan ontworpen is, wordt gebruikt voor de  aansturing van een divers aantal ventielen, waarbij men in de beginfase nog  niet hoeft vast te stellen hoeveel ventielen uiteindelijk vereist zijn. Kiest  men voor een besturing van maximaal 4 ventielen, dan wordt de betreffende  hardware hiervoor geselecteerd en de eprom met software hierin geimplementeerd.  Wil  men in een later stadium bijvoorbeeld uitbreiden tot het aansturen van maximaal  8 ventielen, dan breid men eenvoudig de hardware uit door middel van een module  en de eprom met software hoeft dan niet meer te worden aangepast.