• darkblurbg

 

 

Elektrotechnisch Ontwerp

Het  uitdenken van een correct werkende elektrotechnische besturing en installatie, dat geheel naar de wensen van de klant en volgens de wettelijke eisen wordt ontworpen. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende systemen. Bijvoorbeeld ten behoeve van een productielijn in een bakkerij, tot het zuiveren van rioolwater.

In de ontwerpfase kunnen diverse aspecten aan bod komen, onder andere het  verzorgen van een procesbeschrijving, het zoeken naar de beste oplossing en het  adviseren over de meest geschikte toepassingen voor het desbetreffende project.  Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de prijs/kwaliteitverhouding.


Eplan Engineering

Onder  Eplan Engineering wordt het tekenen van de elektrische schema’s verstaan. Dit  kan aan de hand van de eerder ontworpen of de door de klant aangeleverde procesbeschrijving.  Ook kan een dergelijke schema gebruikt worden om een illustratie te geven aan  het ontwerp. Dit  tekenen gebeurt door middel van het wereldwijd bekende tekenprogramma Eplan.

De  schema’s kunnen naar keuze worden getekend in de versie 5.7 of Electric P8. Daarnaast  kunnen allerlei zaken in het schema worden opgenomen, zoals een kabelplan, een  paneellay-out, aansluitlijsten voor kabels en klemmen, overzichten van installaties,  klemmenstroken en kabels etc.


Het  bouwen van nieuwe en het aanpassen van bestaande besturingskasten. Wij  verzorgen zowel elektrische als pneumatische besturingen. 

Paneelbouw

De  volgende werkzaamheden vallen onder paneelbouw:

 • het indelen van de montageplaat.
 • het plaatsen en labelen van de diverse componenten.
 • het aansluiten van alle componenten, bedrading eventueel voorzien van labels.
 • het monteren van de montageplaat in de besturingskast
 • het afwerken van de besturingskast.
 • het testen van de besturing.

Software Engineering

Het schrijven van nieuwe en het aanpassen van bestaande PLC-software, aan de hand van een procesbeschrijving. Hierbij is het opstellen  van I/O-lijsten en het toevoegen van commentaar een standaard vereiste. Ook  kunnen wij online service bieden via modemverbindingen. Hierdoor kunnen storingen snel getraceerd en opgelost  worden.

We hebben voornamelijk veel ervaring met Siemens Logo, S7-300,

S7-1200 en S7-1500 systemen welke worden geprogrammeerd met Siemens Tia-portal Step7 professional en Siemens Tia Portal WinCC advanced  

Verder hebben wij ervaring met ander software systemen zoals, IFM, Omron, Moeller, Crouzet en Mitsubishi.

Met  betrekking tot de bediening en visualisatie van de bovenstaande PLC-systemen, maken  we voornamelijk gebruik van Siemens Touchscreens   

Verder hebben we veel practische ervaring  op het gebied van Profibus, Industrial  Ethernet en Profinet-systemen.


Electrische Montage

Het  monteren en aansluiten van de complete elektrische installatie op locatie.  Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Het aanleggen van kabelgoten
 • Het aanbrengen van kabels
 • Het plaatsen van de besturingskast(en)
 • Het aansluiten van de bekabeling in de besturingskast
 • Het plaatsen en aansluiten van de diverse componenten  

Inbedrijfname

Na een uitgebreide Factory Acceptance  Test (FAT) in de werkplaats zal worden geconstateerd of het systeem, tot aan de  aansluitklemmen van het besturingspaneel in orde is. Na de bekabeling van het  besturingspaneel in het veld, kan men beginnen met de inbedrijfname.

Allereerst volgt dan een  uitgebreide I/O-test waarbij alle functies in het veld worden getest. De in- en  uitgangen worden tot in de PLC uitgelezen c.q. aangestuurd. Na de I/O-test  volgt een uitgebreide Site Acceptance Test (SAT), waarbij de afloop van de  diverse processen wordt gecontroleerd.

Vervolgens worden alle mogelijke statussen en alarmmeldingen gesimuleerd  en gevisualiseerd via een display, indien deze aanwezig is. De alarmmeldingen  worden door middel van een apart menu geregeld, terwijl de statussen via  complete P&ID’s in het display kunnen worden weergegeven.